Microsoft Games for Windows - LIVE Redistributable 3.5.88.0

Microsoft Games for Windows - LIVE Redistributable 3.5.88.0

Microsoft – 0,6MB – Freeware –
ra khỏi 115 phiếu
4 Stars User Rating
Trò chơi cho Windows phần mềm thiết lập 3.5 nâng cấp người dùng lên phiên bản mới nhất.

Tổng quan

Microsoft Games for Windows - LIVE Redistributable là một Freeware phần mềm trong danh mục Trò chơi & Giải trí được phát triển bởi Microsoft.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 10.116 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Microsoft Games for Windows - LIVE Redistributable là 3.5.88.0, phát hành vào ngày 14/05/2013. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007.

Microsoft Games for Windows - LIVE Redistributable đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 0,6MB.

Người sử dụng của Microsoft Games for Windows - LIVE Redistributable đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Microsoft Games for Windows - LIVE Redistributable!

Cài đặt

người sử dụng 10.116 UpdateStar có Microsoft Games for Windows - LIVE Redistributable cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản